Bli medlem

Alle er velkommen til å bli medlem!

For å bli medlem gjør du følgende:

1) Send mail til joranders1@gmail.com, oppgi: Navn, telefonnr. og postadresse, og at du ønsker å bli medlem. Deretter vil du få en bekreftelse.

2) Betal medlemskontingenten til vår bankkonto 1295 20 02986. Denne er for tiden på kr 200,- pr. år.

Så enkelt er det!