Hvorfor ble den gamle Olavskirken på Dal revet og erstattet med en stor trekirke?

Hvorfor ble den gamle Olavskirken på Dal revet og erstattet med en stor trekirke? v/Tom Christophersen.  I 1390-årene fikk Oslos biskop, Eystein Aslaksson, utarbeidet en jordebok over all kirkelig eiendom i bispedømmet. Etter sine røde permer kalles den ofte for Den røde bok. Det var et viktig økonomisk ryddearbeid etter den voldsomme økonomiske nedgangen etter …

Hvorfor ble den gamle Olavskirken på Dal revet og erstattet med en stor trekirke? Les mer »