LOKALHISTORISKE EMNER

I Nittedal kommune finnes det mange lokalhistoriske emner. 
Her har vi samlet en oversikt som vi håper kan være av interesse.

Sagbruket ved Hakadals verk

Ved Sagfossen har det vært sagbruk siden 1610. Det lå under gården Nes, seinere Hakedals Værk. Det siste sagbruket ble anlagt i 1905 og ble drevet fram mot 1949. Sagbruket ble nedlagt fordi lastebiler overtok tømmertransporten. Alt tømmer ble etter hvert kjørt til Løvenskiolds sag på Brekke i Maridalen. I dette innlegget får du et lite innblikk i sagbrukets historie.