Program

BYGDESAMLINGEN I NITTEDAL

PROGRAM FOR 2021

Ved alle arrangementer må vi etterleve de retningslinjer som myndighetene har bestemt. Disse kan bli endret. Jfr. annonse før hvert arrangement.

Onsdag 19. mai. Tur langs kulturstien på Aas. Turleder Trygve Elgstøen Nielsen. Frammøte klokka 1800 på den store parkeringsplassen på Aas. Påmelding. 

På grunn av restriksjonene på antall deltakere samlet (20 personer), utsettes arrangementet. Ny annonse kommer når det åpnes for flere deltakere.deltakere.

Torsdag 3. juni. Årsmøte klokka 1800-1900. Klokka 1930: Foredrag og filmfremvisning ved Arne Iversen:  ”Å vokse opp i Nittedal på 1950-tallet”. Lillesalen (evt. den store salen i Flammen). 

Torsdag 10. juni. Besøk i bygdesamlinga. Først orientering i aulaen på Hagen skole. Foredragsholder og omviser Marit Aabel. Frammøte klokka 1900.

Søndag 27. juni. Tur til Slåttemyra. Turleder Tor Øystein Olsen. Frammøte på myra klokka 1200. Korteste vei å gå inn er fra Sørli skole. Samarbeid med Maridalens venner og Turlaget i Nittedal.

Tirsdag 17. august. ”Løvesafari i Oslo”. Turleder Knut Johannessen. Vi sporer opp norske løver i Oslo sentrum. Ta gjerne med kikkert. Frammøte klokka 1800 på 7. juni plassen, ved statuen av Håkon 7. ved utenriksdepartementet. Påmelding. 

Onsdag 8. september. Omvisning i Kvadraturen; det gamle Christiania på 1600 og 1700-tallet. Turleder Finn Holden. Frammøte på Wessels plass klokka 1800. Påmelding. 

Søndag 26. september (dato endret fra lørdag 25.).  Tur til Hadeland: Vi kjører med privatbiler. Frammøte på Granavollen litt før kl. 1100. Søsterkirkene, Granavollen, Steinhuset, Prestegårdshagen og gamle Tingelstad kirke (ved Hadeland Folkemuseum kl. 1300).
Turleder Anne Lise Jorstad. Vi spiser medbrakt niste på Folkemuseet. Påmelding.
Deltakeravgift for omvisningene, kr. 150 per person.

Tirsdag 26. oktober. Espen Finstad snakker om bre-arkeologi, og forteller hva de har funnet i fjellet når snø og is smelter. Lillesalen Flammen klokka 1900. 

Søndag 14. november. Julemøte. Trygve Elgstøen Nielsen: «Bildefortelling om   Aas og Råsjøen, Nils og Ingeborg Fearnley”. Fortellingen har et vell av kjente og ukjente bilder. NIL – huset klokka 1900. (flyttet fra Lillesalen i Flammen)

Søndag 13. februar 2022. Årsmøte klokka 1800. Klokka 1930 foredrag av Lars Gustavsen: ”Vikingskipet ved Gjellestad”.  NIL- huset. (flyttet fra Lillesalen i Flammen)

Sendt ut 27.04.2021