Program

FRA BYGDESAMLINGEN I NITTEDAL

PROGRAM 2022

Program 2022

Februar: Årsmøte søndag 13/2 kl. 1800 medlemsmøte. Kl. 1930 foredrag ved Lars Gustavsen: Vikingskipet på Gjellestad. Åpent for alle. NIL-huset.

 Mars: Torsdag 31/3 kl. 1800 Bjørn Elgstøen kåserer: Krigen; skolegang; folk og liv i Hakadal i 1940-åra. Hagen skole. Inngang og parkering fra skolegården.

April: Onsdag 27/4 kl. 1900. Ståle Pinslie forteller: Hvordan han fant de gamle ferdselsveiene, Gamle Hadelandsvei og Bygata; arkiver og kart og søk i terrenget. Lillesalen Flammen.

Mai: Mandag 23/5 kl. 1800. Tur med Trygve E. Nielsen på kulturstien langs Aasbekken. Frammøte parkeringsplassen på Aas gård.

Søndag 15/5 kl.1100.  Samarbeid med Turkameratene m flere: tur i Hakadal med start og innkomst på tunet Hagen skole. Friluftsgudstjeneste, omvisning i bygdesamlinga, aktiviteter og teater på tunet og i hagen. Detaljert program kommer.

Mai-1.juni: Tur til Sogn-Hardanger-Telemark. Invitasjon sendt ut. Påmeldingsfrist 1. mars. Turen er fulltegnet.

Juni: Onsdag 8. juni kl. 1830. Nytt skilt satt ned for å markere gravhaugene på Klokkertoppen. Foredrag ved Bjarne Gaut fra Fylkeskommunen om kultsteder i jernalderen og hvordan de ofte ble kirkesteder da kristendommen kom. Tur inn for å se på gravhaugene etter foredraget. Frammøte Hakadal kirke.

Søndag 26/6: Orkidetur til Slåttemyra i samarbeid med Maridalens venner og Nittedal turlag.

 August: Rundtur i Øyeren-deltaet – Utgår. Det er dessverre ingen turer på Øyeren i sommer.

 September: Søndag 4/9 Kulturfaktor 22. Samarbeid med flere organisasjoner. Arrangement på tunet til gamle Hagen skole, Bygdesamlingen. Detaljert program kommer.

Oktober: Fredag 14/10 Sammenkomst for deltakere på Vestlandsturen. NIL-huset kl. 1900. 

Lørdag 15/10 kl. 1000 fra Nittedal rådhus. Rundtur i bygda med buss. Start på kommunen. Sørover rv 4 og rv 22. Over brua ved Åros, opp til Nittedal kirke. (Stopp.) Rauerskauveien. Gamleveien. Hakadal kirke. (Stopp.) Aas.  Rv4. Sagstuveien til Verket. (Stopp.) Rv 4 til Rotnes. Opp til Nittedal st. Til Kruttverket (Stopp.). Tilbake til kommunen ca. kl. 1400. Guide: Tom Chr. m.fl. Påmelding og egenbetaling.

November: Julemøte søndag 20/11 kl. 1800. Tom Christophersen m flere forteller om Sagbruksbygda vår opp gjennom hundreårene. NIL-huset.

Årsmøte 2023 onsdag 15.februar i Lillesalen, Flammen:
Årsmøtesaker for medlemmene kl. 1800.
Åpent møte kl. 1930: Samtale mellom to representanter for Historielaget og Fortidsminneforeningen. Begge foreninger har som mål å ta vare på og levendegjøre historien. Hva er de viktigste forskjellene mellom foreningene?

Velkommen til våre arrangementer!!

Oppdatert 25.03.2022