aktiviteter 2019

Aktiviteter i 2019

Her er en oversikt over våre aktiviteter  i 2019


NOV
11

Historien om Nitedal Krudtværk

Eirik Andrew holdt et engasjerende og interessant foredrag om Kruttverket


OKT
08

Temamøte i Nittedal kirkestue

Nittedal kirkes 150-årsjubileum. «Fra middelalderens steinkirke til modernismens trekirke – Hvorfor ble ny Nittedal kirke bygd for 150 år siden?» Foredrag ved Tom Christophersen. Erik Aaraas fortalte om kirken under siste krig.


SEP
02

Tur til Høgdamyra

Bjørn Stang fortalte om Hjemmefrontens innsats i Romeriksåsen under krigen, og Pål Røsjø viste vei inn til slippstedet på Høgdamyra.


AUG 20

Omvisning i Kruttverket

Vi fikk omvisning i Kruttverket ved Dag Helland Pettersen og Erik Andrew.

Finnes som videosnutt.


JUN
30

Orkidétur til Slåttemyra

Samarbeid med Maridalens venner og Nittedal Turlag. Turen samlet mange deltakere. Se videoklipp på Facebook


JUN 19

Atle Sørskogen forteller om Sørskogen

Sørskogen har en historie som husmannsplass helt tilbake til 1600-tallet. Først ble den kalt Skø’iskauen (Skøyenskauen), men fra begynnelsen av 1800-tallet ble plassen kalt Søskauen. Fra 1833 har folka på plassen vært sjøleiere. Foredrager finnes som videosnutt.


APR 25

Sverre Morken: Mitt historiske liv med frimerker og pengesedler

Sverre Morken (født 19. april 1945) er en norsk kunster som er mest kjent for å ha formgitt en lang rekke norske frimerker og sedler. Han vokste opp på et småbruk i Folldal med Rondane som nærmeste nabo, og flyttet til Nittedal i 1977.MARS 12

Gjøvikbanen gjennom Nittedal og Hakadal

En gjennomgang av historien om jernbanen i bygda. Foredrag ved Trond Børrehaug Hansen. Foredrager finnes som videosnutt.


FEB
17

Foredrag om Sanitetsforeningen i Nittedal

Foredrag ved Vigdis Gjeldsvik. Foredrager finnes som videosnutt.