Publikasjoner

DENNE SIDEN ER IKKE FULLSTENDIG OG UNDER REVISJON!

*Bygdeboka – Gårds- og slektshistorie – B. Kirkeby 

  *Bind I Nittedal – Bind II Hakadal

* Nittedal og Hakadal gjennomtidene – B. Kirkeby

* Epoker av Nittedals historie – B. Kirkeby

* Nittedal kommune i 150 år – T. Christophersen

* Naturgrunnlaget i Nittedal – O. Prestvik

* Nittedal og Hakadal bondelag 1882-1982 – T. Christophersen

* Verneverdige kulturminner og kulturhistoriske miljøer – Miljøverndep.

* Gamle hus i Nittedal – Miljøverndep.

* Nordmarksfolk. Plasser og slekt gjennom 300 år – E.C.l Aabel

* Nordmarka og Nordmarksgodsets historie – O.L. Lange

* Aas i Hakadal

* Matias skytters historier –  P.C. Asbjørnsen
* Nordmarka. Eventyr og Eldorado – J. Dahl

* Søndre Nittedal Prestegjeld – S. Christie

  * Søndre Nittedal: Glimt fra de siste hundre år – P. Ruud

* Nitedals Krudtværk A/S

* Fra Ullevoldsæter til Blå-skia – I. Halvorsen

* Nittedal kirke – Ruud – Christophersen – Klafstad

* Hagen skolekrets 150 år

* Rotnes skole i 150 år – O.J. Berg

* Kirkeby skole 100 år – A. Th. Tandberg

* Freden, våren og Varingen : Varingen 1946-1996 – T. Christophersen

* Krigsår i Nittedal 1940-1945 – P. Ruud

* Milorg område 1211 Nittedal og Hakadal-Fleischer

* Gjelleråsen I.F. 50 år, Jubileumsskrift

* Hakadalsfeltets historie 1946-1960 – O. Ødegård

* Høgt opp i Hakadalen – Knut Røsjø

* Forvalter Nicolaus Magnus Widerberg (1777-1841),

   En blomstringstid for Hakadals jernverk  – Bjørn M. Elgstøen

* Idrettsglede i 100 år, Hakadal Idrettslag – Tom Christophersen

* Nord i Hakadal – Gundersen, Røsjø, Andersen

* Døli/Løstad gjennom tidene – ved flere

* Romeriksåsene – Thor Sørheim

*Nittedal – kommunen med den grønne dalen. Kai Jensen

* NIL Nittedal Idrettslag 100 år