Det nye styret i Historielaget til bords i det gamle kjøkkenet i Bygdesamlinga. Nærmest f.v. styremedlemmene Tom Christophersen, Jorunn Andersen og Rune Winum, på motsatt side av bordet: styremedlem Oddbjørn Farkvam, leder Per Bjørn Lotherington, og varamedlemmene Erling Birkedal og Thorleif Henriksen.

Det nye styret i arbeid

Historielagets nye styre hadde sitt første møte en kveld tidlig i mars. Møtet var lagt til Bygdesamlinga i 1880-bygget på Hagen skole.
Blant flere saker styret gjennomgikk, var program for Historielagets arrangementer i år og spesielt praktiske forberedelser til de to nærmest forestående foredragene. Det gjelder foredrag av Bjørn Elgstøen torsdag 31. mars om «Krigen; skolegang; folk og liv i Hakadal i 1940-åra». Møtet holdes i Hagen skole, og blir annonsert.

Ståle Pinslie er invitert til å holde foredrag om «Hvordan jeg fant de gamle ferdselsveiene, Gamle Hadelandsvei og Bygata; arkiver og kart og søk i terrenget». Det holdes i Lillesalen Flammen, onsdag 27. april, og blir annonsert.

Les mer om programmet for 2022 her 

Bygdetunet åpnes for publikum
Styret fikk også en orientering om interimsstyret for det som nå kalles Bygdetun ved Hagen skole 1880. Jorunn Andersen og Per Bjørn Lotherington som er Historielagets representanter i interimsstyret, fortalte om en pågående gjennomgang av registrering og merking av gjenstandene i bygdesamlinga. Målet er å ha alt klart til åpning for besøkende på turdagen som er planlagt ved bygdetunet søndag 15. mai.

Kalender om dansemusikere
Styret har startet forberedelser til neste års historiekalender som skal handle om danseband og lokale fester i bygda. Tom Christophersen og Thorleif Henriksen har ansvar for å samle inn bilder og tekster. De vil knytte til seg andre, og benytte nettsider og Facebook-grupper til å invitere flere til å bidra.

Historielaget og oppgangssag i Krudtværket
Ei gruppe med to medlemmer fra Historielaget og to fra Krudtværkets Venner, er i gang med å utrede mulighetene for å sette opp ei oppgangssag i Krudtværket. Oppgangssager og andre sagbruk har hatt stor betydning for bygdas historie gjennom 500 år. I årets julemøte 20. november, vil Tom Christophersen holde foredrag om «Sagbruksbygda vår gjennom århundrene».

I arbeidsgruppa sitter Oddbjørn Farkvam og Per Bjørn Lotherington, Historielaget, og Dag Helland Pettersen og Harald Aaneby, Krudtværkets Venner.