våre publikasjoner

Nittedal Historielag utgir hvert år en kalender med emner fra bygda. 

Gjennom Skriftserien ønsker Historielaget å levendegjøre, dokumentere og ta vare  på minner om bygdefolkets liv og kår i tidligere tider.

Publikasjoner kan bestilles ved å sende en mail til Tom Christophersen tw.christophersen@gmail.com eller Jorunn Andersen joranders1@gmail.com.