Velkommen til

nittedal historielag

Oppdatert 22.11.2021/OF

Ny kalender i salg!

Nå er historisk kalender i salg. 100 Kr. Fås kjøpt hos i Bokhandelen og hos Lille Pernille. Eller du
kan ringe til Tom Christophersen eller sende melding (995 42 589) så stikker en i styret bortom
med kalender. Betales med vipps, settes inn på konto eller kontant. Årets tema er gamle butikker
og landhandlerier. De aller fleste er borte nå. Kalenderen er fin; den forteller historie.
Kjøp og støtt Historielaget.

Foredrag om bre-arkeologi av Espen Finstad

I mer enn ni tusen har menneskene jaktet på reisdyr og satt spor etter seg i fjellet.  Med klimaendringene smelter snøfonnene i høyfjellet raskt, og det bringer frem skjulte skatter fra fortiden, – en gammel sko, en kjortel og jaktutstyr. 

I dette foredraget fortalte Nittedøl og arkeolog Espen Finstad fra Innlandet fylkeskommune om arbeidene med å redde disse skattene fra å forsvinne for alltid og sørger for at de blir bevart for ettertiden. 

Arbeidene har vakt internasjonal interesse, og er bla. publisert i National Geographic samt i  en rekke aviser og tidsskrifter.  

Foredraget ble avholdt tirsdag 26.oktober i  Lillesalen Flammen og samlet over 30 tilhørere.

I denne videosnutten viser vi, med tillatelse av Espen Finstad, utdrag av det timeslange foredraget.

Mer info finner du bla. her. 

Tur til Hadeland

Søndag 26.september besøkte vi Hadeland, og de berømte Søsterkirkene fra middelalderen som ligger på Granavolden, noen få kilometer fra hovedveien.  Søsterkirkene er benevnelsen på Mariakirken samt Nikolaikirken,  som forøvrig er den største.  Deretter fikk vi Anne Lise Jordstad som guide på resten av turen som startet på Steinhuset, også er fra middelalderen.  Så gikk turen til Hadeland folkemuseum, for medbragt lunsj,  før vi dro videre på Kongeveien til Gamle Tingelstad kirke som må ansees som en bortgjemt perle fra 1200 tallet. Alt i alt en fin og interessant tur i et nydelig høstvær. 

Tirsdag 17. august. ”Løvesafari i Oslo”.

Safarileder Knut Johannessen, bevæpnet med megafon, var klar på 7. juni plassen ved statuen av Håkon 7. ved utenriksdepartementet.  Her var det rundt 20 fremmøtte som først fikk høre om historikken rundt «Den Norske Løve», som er et populært navn på løvefiguren i det norske riksvåpen. Deretter ble vi guidet rundt, først foran slottet, videre til bygget som i sin tid var Norges Geografiske Oppmaaling, Nasjonalteateret og til slutt foran Stortinget på Løvebakken. 

I følge guiden var den ene av de to løvene i hver ende av Løvebakken utenfor Stortinget, utført av straffanger på Akershus festning etter tegninger av billedhugger Christopher Borch. Løvene sto ferdige til den nye Stortingsbygningen i 1866.

Alt i alt en interessant omvisning i en stille og rolig Oslo- ettermiddag.

Bildene viser glimt fra rundturen:
1-3: På 7. juniplassen, Historiker (guide) Knut Johannessen. Statuen av Håkon 7. 
4-5: Foran slottet.  Legg merke til «Den Norske Løve» over slottsvakten. Skiltet er utformet etter strenge geometriske retningslinjer.
6: Løvesymbolet som står overfor inngangen til Norges Geografiske Oppmaaling, er utformet noe forskjellig.
7-8: Bortsett fra «løven» over kongeinngangen på Nasjonalteateret, måtte du ha kikkert for å oppdage den andre løven her.
9: På Løvebakken.  Den ene av de to løvene skuler ned på oss i fin ettermiddagssol.  
10: Historielagets formann Tom Christophersen takker Knut Johannessen for guid ingen.
11: Vi syntes at blomstene foran Nationalteateret måtte være med.

Klikk på bildene for visning i full størrelse

Oppgangssag vekker interesse

PBL/25.06.2021

En delegasjon fra styrene i Historielaget og Krudtværkets venner har nylig fått en spennende demonstrasjon av oppgangssaga i Sagelva ved Strømmen

Denne saga ble bygd opp for 11 år siden som en kopi av ei sag fra 1700-tallet.

Oppgangssager var vanlig fra 1500-tallet til dampmaskinen kom og sagene ble dampdrevne omkring 1850. Langs Sagelva fra Losby i Lørenskog til utløpet i Nitelva ved Lillestrøm er det funnet spor etter 50 slike sager.

Sager i alle små fall

Også her i dalen har det vært mange små sager som har utnyttet vannkraften i elva. Gjennom flere hundre år hadde virksomheten ved sagene stor betydning for alle som skulle ha skjært plank og materialer av tømmeret sitt.

Det er bakgrunnen for at Historielaget og Krudtværkets venner vil utrede mulighetene for å bygge ei oppgangssag langs Ørfiskebekken i Krudtværket.

Godt samarbeid med kommunen

I befaringen delte omviser Steinar Bunæs rundhåndet av erfaringene som Sagelvas venner gjorde seg da de startet arbeidet med å finansiere og bygge denne saga. Han var en av ildsjelene som etter hvert fikk godt samarbeid med Skedsmo kommune om etablering på denne tomta nederst i Sagdalen. Kommunen hadde også med viktige bidrag til blant annet fundamentene som gjorde byggingen mulig. Nå er en modell av saga utstilt i rådhuset og den blir presentert som kommunens stolthet.

Vannet gir saga kraft

Ei oppgangssag har navnet sitt fra det par meter lange sagbladet som går opp og ned med kraft som er basert på rennende elvevann. Vannet føres inn i ei renne som slipper det ned mot et vannhjul. Erfaringen fra denne saga er at det ikke skal så store mengdene vann til for å holde saga i gang.

Da sagene lå tett langs Nittedals- og Hakadalselva, var det flere av sagene som ble regnet som flomsager. Det vil si at de bare var virksomme når elva gikk stor.

Med tilsynelatende enkel teknologi trekkes tømmerstokken fram mot sagbladet. Ved fullført saging, trekkes så stokken tilbake.

Hvem kan drive ei oppgangssag i Nittedal?

Når Historielaget og Krudtværkets venner går i gang med å utrede mulig bygging av ei oppgangssag i Krudtværket, vil en av oppgavene være å søke etter interesserte som kan tenkes å stå for driften. Vi tenker oss at saga skal brukes til å skjære plank som demonstrasjon for skoleklasser og andre interesserte eller til og med skjære noe på bestilling.

Selv om det ennå er langt fram, finansiering, bygging og mye annet som må på plass, ønsker vi allerede nå kontakt med nevenyttige personer som kan være med i et lag av driftsansvarlige.

Steinar Bunæs forklarer energisk prinsippene for oppgangssaga.
Sagelvas venner har etablert en populær park ved saga nederst i Sagdalen.
Sagbygget ligger på høye fundamenter langs elva.
Tømmerstokken ligger på ei tralle og trekkes gradvis fram mot sagbladet.

Bygdesamlingen, foredrag og omvisning

Tirsdag 10.juni var det omvisning av Bygdesamlingen  i 1880 bygget ved Hagen skole. Her var det 48 deltakere til stede i skolens aula. Etter en liten introduksjon holdt Marit Aabel et foredrag i to deler, hvorav det første tok for seg historikken, hvordan og hvorfor Hans Evensen startet med samlingen,  generelt om hva hva den inneholder, hvordan den kom inn i kommunen og opp til dagens tilstand. 

I det andre foredraget ble det fortalt litt mer om Hans Evensen og vist enkelte bilder av hva som som inngår i samlingene. Til  slutt ble det en liten omvisning som  ble noe begrenset grunnet korona restriksjonene.  Du kan se del to av foredraget her.

Nytt program for 2021

Vi har endelig kommet frem til et program for 2021 som vi håper å kunne følge. 
Ved alle arrangementer må vi etterleve de retningslinjer som myndighetene har bestemt.
Disse kan bli endret. Jfr. annonse før hvert arrangement.
Du finner programmet ved å klikke på denne lenken.

Utsatt årsmøte og aktiviteter i 2021

Sist oppdatert: 28.01.2021/OF

Vi håper og tror at vi kan starte så smått opp igjen engang mellom påske og sommerferien. Årsmøtet er det første møtet vi da vil avvikle. Men ellers tenker vi i denne perioden først og fremst å gjennomføre turer og utendørs aktiviteter som ble utsatt i fjorårets program. Vi vurderer også andre turer i bygda, og andre steder.  

Nye prosjekter som er under planlegging:

  • Bygge en liten oppgangssag, for å minne om at sagbruk var en viktig næring i bygda i 500 år.
  • Sette opp skilt utenfor gjerdet til gravhaugene på Klokkertoppen ved Hakadal kirke.
  • Intervju med lokalkjente om hvordan det var å vokse opp på Sagbakken.
  • Ny Historisk kalender 2022 med tema «Butikker i bygda opp til 1950-60».

I andre halvår vil vi forsøke å gjennomføre foredragene som ble utsatt i fjor, men dessverre er vi alle prisgitt koronaepidemien.

Nyhet- Filmklipp fra boken om Aas gård og Råsjøen

Vi har gleden av å presentere et lite filmklipp som inneholder over tredve fotografier som inngår i boken. Bildene er behørig kommentert av forfatteren Tom Christophersen.  

Boka er blitt et praktverk, rikt illustrert med fotografier og kan kjøpes
for kr. 400.  Henvendelse på e-post eller telefon:
tw.christophersen@gmail.com
Mob. 995 42 589
joranders1@gmail.com 
Mob. 977 42 803

Det er bare å bestille, så kommer vi og leverer boka på døra. 

 Se «Våre publikasjoner» for nærmere info.

Grunnet Korona pandemien har mange av våre programposter blitt kansellert, se program.

Boklansering på Aas gård 19. august 2020

HISTORISK BOKLANSERING PÅ AAS GÅRD

Etter mange års arbeider kunne endelig Tom Christophersen presentere boka «Aas gård og Råsjøen Historien om Nils og Ingeborg Fearnley». Offisiell lansering skjedde i går ettermiddag i et strålende sommervær utenfor kaféen på gården. Thomas Fearnley ledet presentasjonen og fremhevet det gode samarbeidet mellom Aas gård, forfatteren og forlaget.

Bildene viser bokomslaget som er fotografert av Kai Jensen, forfatter Tom Christophersen, utenfor kaféen på Aas gård og forfatteren sammen med Thomas Fearnley fotografert foran driftsbygningen. (Klikk på bildene for større bilder)

 

Besøk på Trehørningen gård 25. juni 2020

Aase Marie Løkken fortalte fra sitt liv i Nordmarka i samtale med Halvor Gundersen. Været kunne ikke vært bedre denne torsdagskvelden som samlet rundt 50 av historielagets medlemmer. Her fikk vi en blanding av historien rundt Trehørningen, spennende episoder og morsomme historier.

Det ble også et musikalsk-lyrisk innslag både av Aase Marie og hennes datter Bodil Bernsberg: Sammen fremførte de en nydelig sang som Bodil hadde skrevet som en hyllest til sine foreldre.   Aase Marie fremførte også dikt skrevet av sin avdøde mann, Gunnar,  samt en festsang.

 Alt i alt en meget vellykket kveld.
Du kan se en sammenfatning fra besøket i denne videosnutten ved å klikke her.

Lokalhistoriske emner

Vår målsetning er å presentere lokalhistoriske emner som vi tror vil ha almenn interesse.

Program for 2020

Her finner du vårt program for kommende arrangementer i 2020. Grunnet Korona pandemien har mange arrangementer blitt avlyst.

Våre kalendere

Nittedal Historielag har utgitt kalendere siden 1992. Hvert år har et spesielt tema, og i år er det "Skolen i bygda fra 1835-1960.

Bli medlem

Som medlem støtter du opp om Historielagets virksomhet, og får tilbud om våre populære turer mm.

Bilder og videoer

En samling av bilder og videoer finner du her.

Tidligere aktiviteter

Tidligere aktiviteter har vi valgt å begrense til 2018, og da de mest interessante.

Innlegg

Innlegg som omhandler forskjellige emner.